RT Heroᵀᴹ II (Master Premix til første streng cDNA syntese til Real Time PCR med gDNase)